Dokumenti, plāni un atbalsta materiāli klašu audzinātājiem

Dokumenti 
Karjeras izglītības programma

Plāni un atbalsta materiāli 

Prezentācijas vecāku sapulcēm - Filmas  klases stundām.

Elektroniskie materiāli -