Dokumenti, plāni un atbalsta materiāli klašu audzinātājiem

Dokumenti 
Karjeras izglītības programma

Plāni un atbalsta materiāli 
 Kā Integrēt karjeras izglītību mācību priekšmetos - atbalsta materiāls

Prezentācijas vecāku sapulcēm - Filmas  klases stundām.

Elektroniskie materiāli -